Злочини окупатора 1941-1945

Злочини на културно-историјским споминицима и предметима у Срему
О борби народа Срема доста се говорило и писало. Мање се говорило о настојањима Срема да се културно подигне; исто тако није се много говорило [...]
ЛОГОРИ – Сајмиште, Кустодија, Јасеновац
Будући да се територија Срема, вољом нацистичке Немачке, током Другог светског рата нашла у саставу Независне Државе Хрватске, Срби, Јевреји, Роми и антифашисти осталих националности, [...]
Повлачење – VIII група масовних злочина (Срем)
… Ова, 14 књига едиције односи се на масовне злочине које су починили немачки окупатори и припадници Независне Државе Хрватске, над Србима и другим родољубима [...]
Масовни злочини које је починио Антон Бауер и његови сарадници
(„Дванаеста књига у едицији Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини односи се на масовне злочине које је у Срему починио Антон Бауер са својим [...]
Логори
„У овом елаборату укратко су приказани војнички логори, логори за војне заробљенике. Како су Мађару Србе зарољебнике убрзо предали Немцима, а остале отпустили, Мађари су [...]
Политичке власти у НДХ
Када је Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини уавршила рад 1947/8. године сви њихови налази су сакупљени и архивирани и [...]