Популарна лингвистика

Пишете ли за медије
Грешке нису страшне „Већина новинара, који у нашим медијима прате културу, добро познаје правопис и језичку норму па су грешке ређе него у другим рубрикама. [...]
На путевима стандардизације српског језика
НА ПУТЕВИМА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И УСВАЈАЊА ВУКОВОГ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА Књига проф. Милоша Окуке На путевима стандардизације српског језика и усвајања Вукова језика и [...]
Како и зашто (не) писати овако
„Милош Ковачевић у књизи Како и зашто (не) писати овако, показује како синтаксичар од формата може на конкретан начин да допринесе језичкој култури. Прилози су [...]
Из синтаксе и семантике српског језика
„Књига коју имамо пред собом садржи избор радова Срете Танасића који су настајали у дужем временском распону, а били су објављени у часописима, зборницима или [...]
Муке око језика и правописа
„Ова књига представља избор мојих радова који су објављени у последње три године, од 2016. до 2019, у различитим публикацијама (часописима и тематским зборницима). Радови [...]
Тајни језик Срба – етнолингвистичко објашњење српских пословица и изрека
„Зарањајући у свијет наших пословица и изрека, аутор се истовремено отиснуо на брођење просторима колективног памћења. Како се каже у Предговору:„… човек је пречесто заслепљен [...]
Језик око нас
„Све оно што популарна лингвистика треба да садржи, овде је садржано – занимљиви и утемељени прилози, примерено враћање језичкој баштини, функционалан приступ језичким питањима. Ови [...]
Српски речник синонима
Већ својим првим издањем из 2008. овај речник из ауторске радионице Павла Ћосића попунио је уочљиву празнину у нашој лексикографији. Претходно издан сличан речник постао је [...]
Српски дијалекти
Референтно дело Српски дијалекти Милоша Окуке, дијалектолога и стандардолога (првенствено историчара стандардног језика) попуњава одређену празнину насталу политичким променама и насилним померањем становништва поткрај двадесетог [...]
Основни наватл (астечко)-српски речник
Наватл је један од преко 60 живих аутохтоних језика Мексика и говори га око милион и по људи, припадника етничке групе Нава. Њиме су се [...]
Велики енглеско-српски речник
Речник карактерише окренутост кориснику, подела на две јасне групе у зависности од нивоа владања језиком и прилагођеност селекције и садржаја потребама тих група . речник [...]
Српско-ромски речник са граматиком
У свом капацитету као писац, прилично сам свесна чињенице да се појединац најбоље може изразити на свом матерњем језику. Такође, ја као писац знам да, [...]
Лична имена у српском народу
Књига Милица Грковић у рангу је најбоље наше мултидисциплинарне филологије где се налазе непревазиђена капитална дела каква су Ивићев Српски народ и његов језик или [...]
Култура говора
Књига Милана Шипке Култура говора писана је прецизно, јасно и прегледно. У њој се о питањима културе говора српског језика, па и о језику уопште, [...]
Испеци па реци
У овој књизи аутор указује на бројне примере погрешне употребе речи израза у свакодневном говору и писаној пракси, посебно оних који ремете јасноћу исказа и [...]
Презимена су чувари нашег језика
Многи њуди не знају шта значи њихово презиме. Презимена стичемо рођењем и прихватамо их као што прихватамо боју очију, боју косе, стас, глас. Свака реч, [...]