Радомир Путниковић

Радомир Путниковић је рођен 1936. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Смедереву, Ужичкој Пожеги и Београду. Прву причу објавио је у листу Задругар, а остале у ОмладиниПиониримаБеоградским новинама и Јежу. Играо је кошарку на Београдском Универзитету.

Од 1970. године живи у Великој Британији. Пише приче и кратке позоришне комаде за децу и одрасле, афоризме и есеје. Објавио је 26 књига за децу, а превођен је на многе стране језике. Издавачка кућа  Purnell Books објавила је „Басне” 1983. Носилац је Ордена Вука Караџића и добитник награде Арсеније Чарнојевић.

Књиге у издању Прометеја: Искрено Ваш (2012), Светлост велеграда (2018).

 

 

Триста славујевих песама / Three Hundred Nightingale Songs
Басне за велике и мале читаоце, на српском и енглеском језику
Светлост велеграда
Радомир Путниковић је писац које је вишедеценијским радом доказао да је интелектуалац бескомпромисно посвећен истини. Књига сатире „Светлост велеграда”, потврђује ово, и ставља га на [...]
ИСКРЕНО ВАШ
Књига која се налази пред вама има намеру да покаже, и докаже, да је један број међународних фактора и политичара, који су учествовали у одлучивању [...]
БАСНЕ
Један жанр који је у нашем књижевном амбијенту далеко више будио успомене на поучно подигнут прст Доситеја Обрадовића, него на изазов савременог сатиричара, Путниковић обликује [...]