Психотерапијске студије

127 протумачених снова – 2. издање
Иван Настовић, доктор психолошких наука и психотерапеут, специјалиста за клиничку и дубинску психологију, као и за анализу снова, завршио је једногодишњу специјализацију на Неуропсихијатријској клиници [...]
Анима Лазе Костића – 2. издање
Иван Настовић, доктор психолошких наука и психотерапеут, специјалиста за клиничку и дубинску психологију, као и за анализу снова, завршио је једногодишњу специјализацију на Неуропсихијатријској клиници [...]
МИНХАУЗЕНОВ ПРИНЦИП
Име обавезује: Марко барон фон Минхаузен показује, према старој доброј породичној традицији, како можемо да успемо да се шчепамо за сопствени перчин и ишчупамо из [...]
Љубав – 2. издање
ПРEДГOВOР   Oвa књигa o љубaви je нaстaлa крoз jeдaн дугoтрajaн прoцeс. Бaвим сe вeћ вишe oд двaдeсeт гoдинa рaзjaшњeњeм фeнoмeнa љубaви. Пoкушao сaм дa [...]
БРАК ЈЕ МРТАВ – ЖИВЕО БРАК!
УВOД Aутoр мe je зaмoлиo дa читaoцимa прeдстaвим oву књигу. Зa мeнe je тo угoдaн зaдaтaк jeр je oвa књигa прaвa рaдoст. Нe сaмo збoг [...]
СНОВИ- 6.издање
Психологија снова и њихово тумачење ПРEДГOВOР Кaдa жeлимo дa сaчинимo скицу зa нeчиjи интeлeктуaлни пoртрeт, у oвoм случajу пoртрeт дoктoрa Ивaнa Нaстoвићa, и дa сe [...]
ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
Опис књиге Књига дубинско – психолошких есеја, прва ове врсте код нас, подразумева тумачење у светлу дубинске психологије, тачније аналитичке психологије Карла Густава Јунга. Настала [...]
УЧЕЊЕ О ФАМИЛИЈАРНО НЕСВЕСНОМ
Учење о фамилијарном несвесном Леополд Сонди (1893-1986), професор психопатологије и психотерапије, оснивач шикзал анализе на институту у Цириху, бавио се дубинском психологијом и тежио њеном [...]
АРХЕТИПСКИ СВЕТ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
ЗАШТО ЈЕ ТЕСЛА ЖИВ Некога ко нешто заиста добро уради, људи не треба да хвале, јер му се тиме умањује његова божанска награда. А писац [...]
ЈОШ ТАЈНИ СРЕЋНЕ ДЕЦЕ
Књига је наставак бестселера Тајна срећне деце истог аутора (Прометеј, 2001). И ова књига помаже у комуникацији између родитеља и деце и прави је приручник [...]
СНОВИ МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР У СВЕТЛУ ПСИХОЛОГИЈЕ К.Г. ЈУНГА
Ова монографија представља прву књигу те врсте уопште, јер двадесет два сна Маргерит Јурсенар (1903–1987), који чине њену књигу  „Снови и судбине“, до данас нико [...]
Сеобе Милоша Црњанског у светлу снова Вука Исаковича
Књига др Ивана Настовића значајно шири сазнајно поље о делу Милоша Црњанског. У њој се да одиста видети рад „сва три језика несвесног“: језик симптома [...]
Неразумна мрежа
Емоционална меморија полова Шта је разумно, а шта неразумно. Типично питање за човека. Само се Хомо сапиенс пита тако нешто. За живу природу не постоји [...]
Архетипски свет Десанке Максимовић
Др Иван Настовић, реномирани психолог, психотерапеут, доктор психологије, написао је студију о архетипском свету Десанке Максимовић, о изворишту њених психолошких мотива и уметничких подстицаја, књигу [...]
ДРУГА ПЕСМА Хомеопатија за данашњи свет
Шта је то што сваког од нас чини оним што јесмо? Шта је то што код сваког од нас проузрокује да стварност осећамо, перципирамо и [...]