Зоран В. Чворовић

Пројектни модел наставног рада у студијама безбедности
Монографија Пројектни модел наставног рада у студијама безбедности је заснована на искуствима и примени нових метода и техника у образовању младих за XXI век. Монографија истиче [...]