Зоран Бингулац

Opportune times
The date of cataclysm (December 21, 2012) for Zoran Bingulac is not a flimsy assumption, nor a prophetic algebra of Maya, but a chance, an [...]
Е-6 Роман за увек младе
„Две кључне именице Елијаса Канетија: моћ и страх, надносе се на хоризонте романа Зорана Бингулца као злокобни метроном савремености. Писан за увек младе, овај наочити [...]
Prepositions
Књига Prepositions настала је инспирисана значајем правилне употребе предлога у енглеском језику и недостатком литературе сличног садржаја. Она је намењена онима који желе да самостално [...]
Витоперена времена
„Датум катаклизме (21. 12. 2012) за Зорана Бингулца није махнита претпоставка , нити пророчка алгебра Маја, него шанса, неприкосновена могућност и плодоносна подозривост. У питању [...]
САВРЕМЕНЕ ФИНАНСИЈЕ
Књига „Савремене финансије“ је намењена студентима економских факултета на којима се изучавају теорије, нове концепције и глобалне тенденције модерних финансија, односно агрегати, механизми, инструменти и [...]
Уплетена огледала белог гаврана
… Навирале су Антонију маштовите, а можда и телепатски наметнуте мисли о напредним и невидљивим бићима из свемира, која заптитинчки посећују ово место. Хипнотисано је [...]