Стојан Бербер

Стојан Бербер је рођен 1942. године у Винорачи, крај Јагодине, у далматинској породици из околине Обровца. Основну школу завршио је у Станишићу, а гимназију у Сомбору. Медицинске студије окончао је на Медицинском факултету у Београду 1966, а потом је специјализирао интерну медицину и положио магистратуру и докторат.

Више од две деценије био је начелника Диспанзера за кардиоваскуларне болести и оснивач Кућне неге, огледних установа у Србији. Био је професор и на Вишој васпитачкој школи у Новом Саду, на последипломским студијама на Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину, професор Високе здравствено-санитарне школе у Београду (Висан) и редован професор на Педагошком факултету у Сомбору. Члан је академије медицинских наука СЛД:

Био је потпредседник Извршног већа АП Војводине задужен за културу, просвету, науку и међународне односе (1993/1996)

Уређивао је омладински лис Покрет, био у редакцији часописа Норма и уредништва сомборских Домета. Био је главни и одговорни уредник Издавачке делатности Педагошког факултета. Члан је редакције суботичког часописа Луча.

Члан је удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине. У два наврата био је члан Управног одбора Друштва књижевника Војводине.

Као књижевник написао је бројне књиге песама, драма, прича и романа, а приређивач је и неколико антологија песама.

Трифунеја
Бербер се одиста врло храбро ухватио у коштац са широком и изузетно значајном темом, са необично дугим временским раздобљем, и све замке успешно савладао. Уместо [...]
Дневник о Добрици Ћосићу
У оцени дела свог пријатеља Бербер се не понаша као пријатељ, већ као врло поуздан и аналичан оцењивач свих слојева дела о којима говори. Будући [...]