Радомир Дабетић

Пишете ли за медије
Грешке нису страшне „Већина новинара, који у нашим медијима прате културу, добро познаје правопис и језичку норму па су грешке ређе него у другим рубрикама. [...]