Милош Ковић

Милош Ковић (Шабац1969) је српски историчар, доктор историјских наука и доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Области његових истраживања су Међународни односи (крај 18 – почетак 20. века), Историја политичких идеја (крај 18 – почетак 20. века).

Предаје општу историју новог века на Одељењу за историју Филозофског факултета, Универзитет у Београду, и на Катедри за историју Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву.

Гаврило Принцип – документи и сећања
Текстови за ову књигу изабрани су према својој важности за истраживање личности Гаврила Принципа. У биографији Га-врила Принципа и историји Сарајевског атентата има питања која [...]