Ензо Корман

Венерино завештање
Суиздавач: ИК “КИША” “Ја, доле потписан као Венера, стар 55 година, рођен 25. априла 1947…” Feliks Fajar, звани Венера, препричава свој живот на страницама трију [...]