Ђорђе Ј. Јањатовић

Сомборски Јањатовићи – Историја породице кроз фотографије
Историја породица раније је била тема којом су се бавили историчари и, понекад, неки други научници. Последњих неколико деценија објављено је много књига о историјама [...]