Борис Кршев

Борис Кршев је рођен у Ђурђеву 7. октобра 1959. године. Редовни је професор на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду, као и на Факултету за пословни менаџмент у Бару – Црна Гора.

До сада је објавио две монографије у издању ИК Прометеј – Банкарство у Дунавској бановини 1998. и Финансијска политика Краљевине Југославије 2007. године, као и неколико уџбеника у издању матичног факултета међу којима се истичу Историја права и правних институција 2006, Историја економских и правних односа 2008, Кроз историју државе и права српског народа 2013.

Срби и Србија у времену и простору
До формирања прве српске средњовековне државе требало да прође готово 600 година, као и 140 да она de facto престане да постоји, односно још 100 [...]
Кратка историја безбедности – друго издање
После две књиге о банкарству и финансијама, новосадски професор Борис Кршев објавио је студију посвећену феномену безбедности под називом Securitas res publica. У десет поглавља ове [...]
Securitas res publica
Савремено друштво је готово немогуће замислити без познавања његових безбедносних аспеката. Њих су све историјске епохе баштиниле, а разлике које су постојале односиле су се [...]