Речници

Санскртско-српски речник
Откриће санскрта имало је две далекосежне последице. Оно је свету отворило један од најзначајнијих трезора културе (литература на санскрту је знатно обимнија од грчке и латинске [...]
Српски речник синонима
Већ својим првим издањем из 2008. овај речник из ауторске радионице Павла Ћосића попунио је уочљиву празнину у нашој лексикографији. Претходно издан сличан речник постао је [...]
Основни наватл (астечко)-српски речник
Наватл је један од преко 60 живих аутохтоних језика Мексика и говори га око милион и по људи, припадника етничке групе Нава. Њиме су се [...]
Велики енглеско-српски речник
Речник карактерише окренутост кориснику, подела на две јасне групе у зависности од нивоа владања језиком и прилагођеност селекције и садржаја потребама тих група . речник [...]
Српско-ромски речник са граматиком
У свом капацитету као писац, прилично сам свесна чињенице да се појединац најбоље може изразити на свом матерњем језику. Такође, ја као писац знам да, [...]
Речник религијских појмова
Развојем филозофије, историје, психологије, журналистике, а посебно социологије религије, јавила се потреба и за речником религијских појмова. Отуд идеја да се у овомк речнику обраде [...]
Prepositions
Књига Prepositions настала је инспирисана значајем правилне употребе предлога у енглеском језику и недостатком литературе сличног садржаја. Она је намењена онима који желе да самостално [...]
Српски граматички речник
Ово је први речник у коме се уз одостражни списак преко сто хиљада одредница дају акценти и граматичке етикете. Ово омогућава проучавање кореспонденције завршетка речи [...]
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА – 2.издање
Kњига године ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА СА ПРА­ВО­ПИ­СНO-ГРАМАТИЧКИМ САВЕТНИКОМ нови је велики лексикографски пројекат Издавачке куће Прометеј. На његовој реализацији ангажовани су наши истакнути лингвисти [...]
ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА 6. издање
Књига месеца По општој оцени јавности, стручњака и корисника, Велики речник страних речи и израза је књига која је дуго недостајала српској култури и на [...]
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ РЕЧНИК
Овај енглеско-српски енциклопедијски речник на 1610 страница садржи око 120.000 одредница, око 15.000 израза и исто толико примера. По тим карактеристикама свакако да представља најкомплетније [...]
Савремени ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ и СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ речник
CONTEMPORARY ENGLISH-SERBIAN DICTIONARY CONTEMPORARY SERBIAN-ENGLISH DICTIONARY САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК Ови изузетно квалитетни речници компоновани су тако да сасвим одговарају свима који долазе у [...]
Фразеолошки речник српског језика
Српски јeзик богат је фразеологизмима (идиомима, фраземима). Иако је овај речник окренут првенствено савременом стандардном језику, своје место у њему нашао је и један број [...]