Расправе

Кроз библиотеке до критичког мишљења
У сталној потрази за знањем, користимо свеукупно богатство извора који се налазе у библиотекама. Наш мотив може бити подстакнут соп- ственим поривом да унапредимо већ [...]
СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКА ПРЕИСПИТИВАЊА 3
ПРЕДГОВОР Овом књигом настављамо евалуацију (критичко преиспитивање) савремене правописне норме српског језичког стандарда. Будући да ни у другом издању Правописа Матице српске (2010) није посвећена [...]
СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКА ПРЕИСПИТИВАЊА 2
Садржина књиге и језик којим је писана (као и у случају првог дела њенога) у лепом су складу. Исто важи и за однос између конкретних [...]
Стандарднојезичка преиспитивања I
“Стандарднојезичким преиспитивањима” др Милан Шипка наставља свој дугогодишњи рад на нормативној лингвистици, од “Језичког саветника” (1975) до “Језика и политике”. У овој, најновијој књизи траже [...]