Пограничје

Глобализација – изазови и контроверзе
Модерно друштво, са свим пратећим атрибутима, углавном се теоријски промишља полазећи од идеја и вредности цивилизације Запада, праксе индустријског капитализма и националне државе. Глобална друштвена [...]
У свету занатства и уметности: грнчар Велимир Ђорђевић
Дејан Крстић, етнолог, и Виолета Станковић Анђелковић, библиотекар, сачинили су хвале вредну студију – У свету занатства и уметности: Грнчар Велимир Ђорђевић – о натурализованом [...]
Тимочко село: стање, проблеми, потенцијали
Књига је резултат вишегодишњег ауторовог истраживања, испуњена мноштвом података и фотографија, ппоткрепљена навођењем извора и казивања. Писац показује способност да поставља питања и даје одговоре [...]
Пирот: Живети у пограничју
Ради се о идентификаторима (специфичним обележјима) који представљају сложену, доживљајно/чулну основу идентитета Пирота: 1. визуелни (ћилим); 2. аудитивни (пиротски говор); 3. олфактивни (укус какчаваља или [...]
Џепна социологија за почетнике
Могло би се рећи да је главно питање социологије заправо питање разлога због којих хе важно да у свему што људи раде, они зависе од [...]
Путевима историје уметности и музеологије : биобиблиографија Лепосаве Миловановић
Лепосава Миловановић (1939), из угледне староседелачке шумадијске породице Радосављевић, дипломирала је историју уметности на Филозофском факултету у Београду, 1972. године. У народном музеју у Зајечару [...]
САЗРЕВАЊЕ ПРЕДГРАЂА
Монографија „Сазревање предграђа – социолошки есеји о Доњем Комрену и Доњокомренцима“ је тринаеста по реду публикована књига у оквиру библиотеке „Пограничје“. Она и сама библиотека [...]
БИТИ СОЦИОЛОГ СЕЛА
Социологија села је, као и социологија сама, вишесоратна грађевина. На етажама више крову, у пентхаузима, станују ретки узорници – примерице, Тиодор Шанин (Shanin), Анри Мандра [...]
Занатлија у пограничју
Зборник радова „Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије“, представља значајан допринос социолошким истраживањима руралних подручја и сфере рада, како у сазнајном, тако и у [...]
СЕЛО НЕВЕСЕЛО
Иако је замисао иницијатора била да се са описа пропадања српског села, који се доиста понављају у науци, пође „корак напред“ и предочи нека визија [...]
УЗОРНИК У ПОГРАНИЧЈУ
Наука добија веродостојне податке из једног пресека стања завичаја (о општини и родном месту – оно што би се могло сматрати социјалним миљеом – демографским, [...]
ВАШАР У ПОГРАНИЧЈУ
ВАШАР У ПОГРАНИЧЈУ   Сама идеја да се проуче вашари у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (14 вашара, у свакој општини по један), у [...]
ПОРОДИЧНО ГАЗДИНСТВО У ПОГРАНИЧЈУ
Значајна је улога породичних газдинстава у данашњој пољопривреди. Њихову улогу ни у ком случају не треба потцењивати, како је то већ чињено, а не би [...]
СИРОВО БОРОВО
Мајушно село Цакановац – само 156 житеља – сместило се на 7 km од Прешева, општинског места, а три од Железничке станице Прешево, дела вароши [...]
Свакодневица пограничја (Општина Књажевац као девастирано подручје) (књ. 20)
У маниру примењене социологије и акционе антропологије (…) дело којеће обогатити текућу интердисциплинирану дебату о томе како креирање јавних политика из домена одрживог регионалног развоја [...]
Црнотравско пограничје у социодемографском контексту
Ауторка не само што зналачки сумира резултате свих истраживања сабраних у овој монографији, већ настоји да их повеже у целину, додајући им једну црту уопштавања, [...]