fbpx

Едукација

СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ I

УВОД

Буран нововијековни период обиљежили су велики сукоби и сеобе, а српски народ био је учесник много истих. Да бисмо што боље били упућени у овај период, читаоцу се нуди фантастично штиво „Срби у Хабзбуршкој монархији I” аутора проф. др Дејана Микавице, проф. др Ненада Лемајића, проф. др Горана Васина и доц. др Ненада Нинковића у издању издавачке куће „Прометеј” и представља једну од најзначајнијих монографија и синтеза о Србима уопште.

САДРЖАЈ

Књига се састоји из дванаест поглавља лијепо распоређених и прилагођених сваком читаоцу.

Прво и друго поглавље са насловима „Рани контакти Срба и Хабзбурговаца” и „На границама два царства” дају читаоцу општи увод у садржину књиге и положај народа на прелому вијекова. Поглавље „Велики бечки рат и Ракоцијев устанак” доноси податке о великом сукобу Хабзбурговаца и Османлија, али и унутрашњих проблема у оквирима монархије. Наредно поглавље „Правно-политички положај од цара Леополда I до цара Јозефа II” пружа информације о жили куцавици опстанка српскога народа у Хабзбуршкој монархији – српским Привилегијама. Пето поглавље „Краљевина Србија и Темишварски Банат” говоре о српским идејама и обласним цјелинама на којима су се темељили захтјеви за српском територијом. Шесто, „Војна граница”, је једно од најбитнијих поглавља, јер Војна граница представља најзначајнију област насељену већином српским народом који је захваљујући својим борбама могао захтијевати побољшање и потврде Привилегија. Поглавље „Становништво Провинцијала у XVIII веку” пружа слику о народу изван Војне границе. Осмо поглавље „Српска црква од 1683. до 1788.” доноси причу о ономе што нас је очувало на овим просторима – Српској православној цркви, односно Карловачкој митрополији. Девето поглавље „Културно-просветни развој током XVIII века” односи се на школство, умјетност и културу Срба у оквирима Монархије. Десето поглавље „Последњи аустријско-турски рат и српски национални препород” пружа слику о новим размишљањима Срба. Посљедња поглавља „Револуција и рат за Српску Војводину 1848–1849” и „Војводство Србија и пречански Срби у време Баховог апсолутизма” говоре о пожару Револуције 1848, као и борби Срба за националну териоторијалну јединицу – Војводство Србија.

КРАТАК КРИТИЧКИ ОСВРТ

Кренувши од анализе самог почетка, неизоставно је запажање да се аутори позивају на много извора и литературе. Увидом у списак истих, сваки читалац се може увјерити колико је потребно дјела и времена да би настала једна овако капитална и много битна синтеза. Свако поглавље је изузетно компактно „упаковано” у цјелину саме синтезе. Синтеза која је пред нама је најбоља на ову тему у оквирима српске историографије и сасвим сигурно представља један велики допринос српској историографији, јер се поред приче о самим Србима прича врти и о другим комшијским народима тога и садашњег периода. Организација саме монографије је изузетно добра. За почетак прати се хронолошки ред, јер сами аутори крећу од пропасти српске средњовијековне државе. Стил писања је изузетно лаган, али крајње јасан. Књига је првенствено намијењена студентима историје, јер до њене објаве студенти нису могли да нађу све битне информације о овој теми на једноме мјесту. Међутим, као и свака монографија уважених професора и ова књига је прилагођена ширим читалачким масама, са намјером како и сами професори кажу да се напишу и прикажу најзначајније информације о нашем народу у овом временском периоду. Њена највећа оцјена је то што се у већини дијелова аутори дистанцирају од сувопарне и превазиђење позитивистичке методе изношења мноштва чињеница, које су често и напорне и небитне.

О АУТОРУ:

Лазар  Радан рођен је 7. маја 1998. године у Требињу где завршава основну и средњу школу. Године 2017. уписује Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – одсек историје. Живи и студира у Новом Саду.

Обавештење о слању рукописа

Уредништво ИК Прометеј обавештава све заинтересоване ауторе да у наредне две године нећемо имати могућности за разматрање нових рукописа. Због већ попуњеног издавачког плана за 2020. и 2021. годину нећемо примати и разматрати нове предлоге. Захваљујемо се свима на разумевању и стрпљењу.

Пријава на билтен

Будите обавештени о новостима и акцијама у ИК Прометеј.