Васа Ешкићевић

Из мог ратног дневника 1914–1919
Аутобиографски историјски извори – дневници и мемоари – одувек су били најчитанија историјска литература. Иако не увек сасвим поуздана, таква сведочанства плене пажњу читалачке публике [...]