Сунчица Радуловић Торбица

Сунчица Радуловић Торбица је рођена 1965. године у Оџацима.
Високо образовање стекла на Универзитету у Новом Саду у којем и данас живи и ради као просветни радник.
Објављивала у књижевним часописима: Траг, Бдење, Исток, Свеске, Руско слово, Свитак, Суштина поетике, Јесењин, као и на многобројним електронским страницама за културу и уметност.
Песме су превођене на русински, руски, грчки и бугарски језик.
Учествовала на више песничких скупова, књижевних фестивала и митинга.

Песме и приче су јој објављиване у више заједничких зборника: Гарави сокак, Кипријанов кладенац, Зборник Међународног сабора духовне поезије у Раковици, Бешеновска приношења, Зборник Тителтелских сусрета руско-српског пријатељства…

Добитница друге награде на Сабору духовне поезије «Бешеновска
приношења» за песму »Грачанички типик» 2018.године и суперфиналиста на Међународној песничкој манифестацији Смедеревска песничка јесен, за награду Златна струна 2018.

Ауторка је збирке песама Николајевски ноктурно која је објављена у марту 2018.године.

Одбрана пролећа
Збирка песама Сунчице Радуловић Торбице Одбрана пролећа представља богату и тематски разуђену песничку збирку чија се семантичка дисперзивност очитује у неколико праваца. Она представља и [...]
Николајевски ноктурно
Као да је прескочила прве своје књиге, као да је чекала да у свом искуству, у дару за ослушкивање била свог унутрашњег поја, пронађе страсну [...]