Срето З. Танасић

Др Срето Танасић, дописни је члан АНУРС, те редовни професор Филозофског факултета у Нишу, научни саветник Института за српски језик САНУ и његов директор од 2006. до 2016. године.

Основно подручје занимања Срете Танасића јесу синтакса савременог српског језика, савремени српски стандардни језик и језичка култура, питање функционисања српског стандардног језика, те синтакса и лексика српских ијекавских говора. Руководилац је пројекта „Опис и стандардизација савременог српског језика“ који се реализује  у Институту за сроски језик САНУ.

Проф. Срето Танасић је председник Одбора за стандардизацију српског језика, и члан његове Комисије за синтаксу, највишег стручног тела за српски језик.

Из синтаксе и семантике српског језика
„Књига коју имамо пред собом садржи избор радова Срете Танасића који су настајали у дужем временском распону, а били су објављени у часописима, зборницима или [...]