Радован Петров Петковић

КЊИГЕ СТАРОСТАВНЕ
Уврнута прича о човеку и човечанству „Данас кад се у одређеним књижевним и читалачким круговима врло озбиљно поставља питање смисла и читања и писања и [...]