Недељко Прдић

Дипломирао на Економском факултету у Суботици 1996. године, магистрирао 2010. године на истом факултету на тему „Сајмови грађевинарства – инструмент маркетинг комуницирања“ а докторирао 2012. на тему „Сајмови као инструмент интегрисаног комуникацијског микса“. Област његовог научног интересовања су посебно тржишне институције – сајмови – велетржнице – тржнице и аукције и берзе. Такође се бави конкурентношћу, тржиштем агро-индустријских производа, ефикасност јавних предузећа, маркетинг, менаџмент, образовање и осигурање. Објавио је више научних радова у земљи и иностранству.

Запослен је у ЈКП Тржница Нови Сад, а уједно је и оснивач и директор предузећа за маркетинг и истраживање тржишта „Ркономист д.о.о“, Нови Сад. Саветник је више банака и осигуравајућих друштава за промоцију и продају услуга. Био члан Управног одбора Новосадске банке садашње Ерсте.

Сајмови, комуникација, продаја
Сајмови су актуелна тема како у савременој, тако и пракси успешних светских а у будућности и домаћих владиних агенција, привредних комора, предузећа, организатора и власника [...]