Момир Никић

Момир Никић је дипломирао и магистрирао светску књижевност. Први је доктор антропологије на Београдском универзитету. Ангажован је на пољу историјске антропологије и антрополшке лингвистике. Његов пројекат Златно семе започео је са две књиге (Језички корени Срба и Порекло Срва, Словена и Скита) а настављен у есејима Real Scythians.

Некадашњи је главни уредник БИГЗ-а, уедник за филозофију, друге друштвене науке. Приређивач је, уредник и аутор Популарне енциклопедије БИГЗ. Био је стручњак Међународне организације рада (ILO, Женева), члан AAASS (American Association for Advancement of Slavic Studies), директор Фулбрајтовог програма у Југославији…

Живи у Београду.

Санскртско-српски речник
Откриће санскрта имало је две далекосежне последице. Оно је свету отворило један од најзначајнијих трезора културе (литература на санскрту је знатно обимнија од грчке и латинске [...]