Мишел Колон

Ја сам или ја нисам Шарли?
Пратећи актуелна дешавања у свету, 2015. Мишел Колон објавио је књигу Ја сам или ја нисам Шарли. Размишљања о рату, терору, исламу и слободи изражавања (Investig’Akcija, 2015). [...]