Миладин Милошевић

Миладин Милошевић је рођен 24. маја 1949. године у Гацку (Херцеговина). Основну школу и гимназију завршио је у месту рођења, а студије историје на Филозофском факултету у Београду. Од 1978. године радио је у Историјском архиву Београда, а од 1980. ради у Архиву Југославије.

Поред рада у архивистичкој струци бави се истраживањима у области југословенске дипломатије између два светска рата а посебно на тему српски писци у дипломатији. Из те области објавио је: Јован Дучић – Дипломатски списи, 1991; Иво Андрић – Дипломатски списи, 1992; Растко Петровић – Дипломатски списи, 1994; Марко Ристић – Дипломатски списи, 1996. Објавио је два зборника докумената: Из дипломатске историје Краљевине Србије, Дипломатска преписка српске владе 1917, 1990. (коаутор Миодраг Зечевич) и из дипломатске историје Краљевине Југославије, Месечни извештаји југословенског посланства у Лондону 1930–1941, 1991 (коаутор Миодраг Зечевић). Објавио је двадесетак чланака и прилога у научним и стручним часописима.

Србија и Грчка 1914–1918
Хронолошки оквир теме о којој је реч у овој књизи јесу године светског рата, док је сама тема изложена у пет већих тематско-хронолошких целина. Важно [...]
ДНЕВНИК (1896-1920)
О Дневнику Јована Јовановића Пижона Дневник Јована Јовановића део је његове богате збирке докумената која се чува у Архиву Југославије и садржи 92 архивске кутије. Архивистички [...]