Марија Пргомеља

Игре пролећа и сене
“У збирци кратких прича Игре пролећа и сене Марије Пргомеље, сусрећемо се са симпатичним квадратом који чине књижевност, љубав, смрт и…кафа. У центру овог текстуалног [...]