Маја Шовљаков

Маја (Раде) Шовљаков, рођена је 4. 11. 1956. у Цазину. Средњу пољопривредну школу завршила је у Футогу. Студије историје уписала је 1975. године на Одсеку за историју на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, дипломирала је 1981. и 2010. одбранила магистарски рад: Колонизација Срба из Босне и Херцеговине у јужну Бачку после Првог и Другог светског рата (упоредна анализа). Одбранила докторски рад у Бања Луци 2017. тема рада је Политичке и културне везе Срба Карловачке митрополије и Босне и Херцеговине 1896–1914. Ради у Основној школи „Десанка Максимовић“ у Футогу. Бави се научно-истраживачким радом. Објавила је више научних и стручних радова публикованих у различитим часописима и зборницима и две монографије. Укључена је у  научно-истраживачки пројекат: Српски биографски речник, Матице српске, са више од 20 биографских одредница. Узела је учешћа на више међународних научних скупова: Међународни научни скуп „Арадска тврђава, логот за српске интернирце у Првом светском рату 1914“ у Араду 2014. Затим, 2015. године на Другој међународној конференцији, у организацији Архива Војводине у Новом Саду: „Учешћа добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату“, у Зборнику радова је саопштење Утицај српских доборовољаца и глади у Босни и Херцеговини током Првог светског рата на решавање националног и социјалног питања. Затим на Трећој међународној конференцији, у организацији Архива Војводине, 27–28. 10. 2016. у Новом Саду, Елите у Великом рату, у Зборнику радова је саопштење: Антисрпска хистерија Аустроугарске у делу Јана Чајака. Учесник је научног скупа Епископи епархије Бачке, Епархија Бачка кроз векове, Бачка Паланка 21. 10. 2017. саопштењем Епархија Бачка по Шематизму из 1916.

Глад у Босни и Херцеговини и смештање деце у Војводину 1917–18
Глад као социјална, психолошка и политичка појава, иако присутна у време Првог светског рата, није имала право место у историографским радовима. Започела је 1916. услед [...]