Љубомир Никчевић

ПСИ НЕБА
После лектире новог романа Љубомира Никчевића „Пси неба“ може се, са многобројним разлозима , утврдити како је аутор опседнут двема темама, и то дугорочно и [...]
Пороци раја
“Двојство, та диригована обавеза да се унутар бића, али и друштва свакодневно опредељујемо, значајно је промишљање које је присутно на страницама ове књиге. Њен (ауто)биографски [...]