Љубинка Трговчевић

Научници Србије и стварање Југославије
Историографија о улози научника у Првом светском рату