Јован Н. Томић

Јован Н. Томић (9. маја 1869, Нова Варош – 22. јули 1932, Београд), основну школу и гимназију завршио је у Крагујевцу, студирао историју на Великој школи 1886–1890. Радио је као професор у Крушевцу и Крагујевцу1890–1894, усавршавао се у струци у Француској и Италији 1894–1896, потом је радио као професор учитељске школе у Алексинцу и Прве београдске гимназије.

Био је директор Народне библиотеке (1903–1927) и заслужан је за значајно обогаћен књижевни фонд. Био је дописни члан Српске краљевске академије од 1903, а редовни од 1906. године.

Његово истраживање српске историје било је превасходно усмерено ка турском периоду, тада запостављеном у српској историографији. Посебно је радио на студијама историје Црне Горе и положају српског народа под Турцима и истакнутимличностима и догађајима. У многим књигама и расправама он је поставио темеље критичке историографије о турском периоду српске историје с краја XVI до краја XVIII века . Најзначајнији радови: Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина (1684–1685); Црнојевићи и Црна Гора 1497–1528 (1900–1901); Десет година из историје српског народа под Турцима (1683–1693) (1903); Црна Гора за Морејског рата (1684–1699) (1907); Патријарх Арсеније III Црнојевић према Млечићима и ћесару (1906): Турски поход на Црну Гору 1712 (1920); Поход Нуман-паше Ћуприловића на Црну Гору 1714 (1932).

Пошто је први успешно обрађивао теме из историје српског народа под турском влашћу његови су радови били темељ за даља и дубља проучавања тог периода.

На основу истраживања архивске грађе (посебно из Млетачког архива) из друге поовине XV до краја XVIII века, настали су бројни његови радови. Важнији радови који су обрађивали период турске окупације: Данак у крви (1898); О устанку Срба у Банату 1594 (1898–1899); Пећки патријарх Јован и покрет хришћана на Балканском полуострву 1529–1614 (1903); Из историје сењских ускока 1604–1607 (1907); Град Клис у 1596 – приступна академичка беседа (1908).

Бавио се и студијама о народној епској поезији, које су полемичког карактера: Ко је Ђемо Брђанин (1901); О српским народним епским песмама о Марку Краљевићу (1909).

Југославија у емиграцији – писма и белешке из 1917.
Јован Н. Томић је 1921. године објавио књигу „Југославија у емиграцији”, у којој је приказао политичке тежње дела југословенске и српске емиграције током Првог светског [...]