Иван Златковић

Иван Златковић рођен је 1962. године у Нишу. Дипломирао је, специјализирао, магистритао и докторирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Објавио је до сада следеће књиге:

Антологија народних песама о Марку Краљевићу (коауторска књига с Милакон Лукићем). Београд, 1996.

Повратак (роман). Београд: Плато, 2002, 2005 (друго издање).

Епска биографија Марка Краљевића. Београд, 2006.

Шума (песничка збирка). Београд, 2007.

Црно пиле које бежи (роман). Источно Сарајево, 2013.

Честоскок (антологија безобразних народних прича). Београд, 2016.

Ка поетици смеха (хумор у српској народној прози). Београд, 2017.

Ликови у шаљивим приповеткама (прилог типологији и индексацији ликова у српској народној прози). Београд, 2017.

Живи и ради у Аранђеловцу.

Антологија шаљивих народних приповедака
Антологија шаљивих народних приповедака представља зборник различитих жанровских текстова (шаљиве приче, анегдоте, шале, приче о животињама, вицеви, предања, итд.). Књига садржи предговор који се бави [...]