Иван Димитријевић

Иван Димитријевић је средњошколско и факултетско образовање стекао у Новом Саду. Основне и магистарске студије завршио је на Филозофском факултет у Новом Саду, на Одсеку за Српски језик и књижевност. Тренутно је на докторским студијама са пријављеном докторском тезом Вербализација концепта части и поштења у српском језику.

Ради као лектор за српскохрватски језик на одељењу за Славистику у оквиру Факултета за стране језике и књижевности (Facoltà di Lingue e Letterature straniere) Универзитета у Торину.

Тајни језик Срба – етнолингвистичко објашњење српских пословица и изрека
„Зарањајући у свијет наших пословица и изрека, аутор се истовремено отиснуо на брођење просторима колективног памћења. Како се каже у Предговору:„… човек је пречесто заслепљен [...]
Мајстори преваре
… А стари, добри професор беше већ започео своју причу: о Бодлеру, као иувек. И као и увек, и сад је имао негде око шездесет [...]
ЗБИРКА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ АНОНИМНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ова драгоцена збирка садржи двадесет и једно дело, жанровски различите текстове, који до сада нису објављивани. У питању су приповетке, новеле, хумореске, сатире, мемоари, басне, [...]