Душан В. Салатић

Новосадске капеле
У овој књизи аутор је приказао 14 постојећих капела и 9 капела којих више нема у Новом Саду, а о којима су сачувани подаци у [...]
Крстови Новог Сада и Петроварадина
Књига господина Душана Салатића о крстовима Новог Сада значајан је допринос потпунијем сагледавању историографије нашег града. Из ње сазнајемо кад, где и зашто су на [...]