Душан Ранков Лончар

СЕРБИА / СЕУР – БИЯ
– “Песник и сатиричар, Душан Лончар, у трећој књизи афоризама, развија колективне идентитете као изворе политичке сатире… насупрот појединцу (грађанину – прим. Д. Л.) као [...]