Драгана Штрбац

МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА ВОЈВОДИНЕ
МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА ВОЈВОДИНЕ     ПРЕДГОВОР   Монографија Могућности коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини, која је резултат студијског истраживања [...]