Ђовани Ермете Гаета

Canzone Serba / Српска песма
Ђовани Ермете Гаета био је песник и композитор који је у својим стиховима умео да оживи дух једне епохе изражавајући на изузетан начин општи, народни [...]