Димитрије Панфилов

Кристали ума и душе
Похвала Димитрију Панфилову и његовим Панфилијадама   У природи је ствари да умни и духом обдарени људи највише уживају у манифестацијама духа које, плене ум [...]