Братислав Јевтовић

SUMMA ОФРЉЕ
Ретко где је, канда, страст продуженог еротичког промишљања и истрајавања на њему, али никада накнадног, као у овој каденци превасходна. Попут носталгичног, изразито мужјачког одговора [...]