Теорија књижевности и књижевна критика

Благослов речи 3: прикази и представљања
Људи просто нису свјесни да у свакодневној комуникацији некога или нешто благосиљају. За разлику од њих, ауторка овог дјела или боље и прецизније казано дјела [...]
Благослов речи 2: прикази и представљања
Топло бих препоручио читаоцима ову књигу, да путујући кроз њен изазов спознају списатељско прегалаштво књижевнице Штефаницки, покушају ријешити њену харизматичну енигму. Ако то успију молим [...]
Вертикале са дна пакла
При раду на текстовима за књигу „Вертикале са дна пакла“ коришћени су, најчешће у фрагментима, критички осврти, новински, радијски и часописни текстови, Давида Кецмана Даке [...]
Благослов речи
Оно што везује тумача са новоствореним јесте благослов речи којима се исказује људска потреба за објашњењима и анализама, за продубљивањем основне суштине. Из те потребе, [...]
Филозофске мрвице
„Небојша Кузмановић овде расправља о различитим проблемима: о исповести, о опомени, о савести, о тајни, о вери, о празноверју, о слободи, о љубави, о смрти; [...]
Liber amicorum (о делима Небојше Кузмановића)
Целокупна Кузмановићева интелектурална биографија и самосвесни друштвени активизам управо и настаје из јасне акциолошке представе о времену, његовим ћудима и менама, изазовима и могућностима. Настало [...]
ПУТЕШЕСТВИЈЕ КРОЗ ВЕКОВЕ
… Уопштено речено, оргиналност ових списа провејава на многим местима у интервалима озбиљности, зачуђености, али и скептичности, разиграности и љубопитљивости ауторке пред различитим релацијама света [...]
ЗБИРКА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ АНОНИМНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ова драгоцена збирка садржи двадесет и једно дело, жанровски различите текстове, који до сада нису објављивани. У питању су приповетке, новеле, хумореске, сатире, мемоари, басне, [...]
Косовска легенда
Књига Јелке Ређеп, која се предано бави изучавањем српске средњовековне литературе, прати генезу косовске легенде, са посебним освртом на два кључна мотива – мотив издаје, [...]
Хармонија и дисхармонија Петера Естерхазија
Водич кроз прозу једног од најпревођенијих мађарских писаца, Петера Естерхазија, из пера Саве Бабића, његовог преводиоца и његовог најкомпетентнијег читаоца у Србији. На духовит начин, [...]