Политика

Успон Србије
Структуру књиге Успон Србије, поред уводног текста, чини 25 есеја објављених у дневној штампи, углавном у листу Политика. Тематски разнородни и садржајно богати, сабрани на [...]
ОУН и разбијање Југославије 1991–1995
Зборник резолуција Савета безбедности ОУН донетих током разбијања Југославије и оружаних сукоба 1991–1995. године. Улога ОУН, а посебно њених најзначајнијих органа Генералне скупштине и Савета [...]
Последњи лет из Дејтона
Ова књига је сведочанство о једном од судбинских периода у новијој српској историји. Након стрпљивог чекања да истекне двадесет година обавезе чувања државне тајне аутор [...]
Масовни злочини које је починио Антон Бауер и његови сарадници
(„Дванаеста књига у едицији Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини односи се на масовне злочине које је у Срему починио Антон Бауер са својим [...]
Логори
„У овом елаборату укратко су приказани војнички логори, логори за војне заробљенике. Како су Мађару Србе зарољебнике убрзо предали Немцима, а остале отпустили, Мађари су [...]
Политичке власти у НДХ
Када је Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини уавршила рад 1947/8. године сви њихови налази су сакупљени и архивирани и [...]
НОВИНАРСТВО И ПОЛИТИКА
У издању ,,Прометеја” из Новог Сада, управо је изашла из  штампе нова књига нашег познатог новинара Ђорђа Милошевића НОВИНАРСТВО И ПОЛИТИКА. Као професионалан политички и [...]