Биографија

Поздрав Милици Стојадиновић Српкињи
Песникиња Светлана песникињи Милици посвећује песму, извлачи је из таме заборава и уводи поново у српску савремену литературу. Осветљава лик Милице Стојадиновић Српкиње не сухопарном [...]
ЛАЗА КОСТИЋ : ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА
Улога Лазе Костића у формирању и практичном остваривању српске либералне политичке мисли била је од изузетног значаја, а своја либерална опредељења заснивао је на креативном [...]
Антић, њим самим
Радован Поповић написао је књижевну биографију Мирослава Антића која, по много чему, представља јединствени подвиг – наиме Антић читавим својим животом (1932–1986) страшно је настојао [...]