Зоран Суботички

Зоран Суботички рођен је у Бечеју, 21. 06. 1960. године.

Дипломирао је и магистрирао на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за југословенске књижевности, општу књижевност и српско-хрватски језик. На истом Факултету предавао је Књижевност Ренесансе и барока, од 1988. до 2002. године. Такође, на Државном универзитету у Милану држао је предавања у својству лектора.
Поред низа књижевно-критичких и есејистичких текстова објављиваних у часописима „старе“ Југославије, објавио је и две књиге: „Ужас и лепота смеха – поетика смеха Милоша Црњанског“ /Матица српска, Нови Сад, 1988/ и „Снови и култура
Ренесансе“ /Светови, Нови Сад, 2000/

Чудесни свет Дунђерских – драмска тетралогија
Четири драме о најпознатијој војвођанској породици