Зоран Бајин

Зоран Бајин је рођен 1982. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду 2006, а 2009. године је завршио специјалистичке академске студије међународних односа на Факултету политичких наука у Београду. Докторирао је на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду 2016. године са дисертацијом Мирослав Спалајковић (1869–1951): биографија. У звање научног сарадника у области друштвених и хуманистичких наука изабран је 2019. године. Запослен је у Одељењу реткости Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду. Говори енглески, француски и руски, а служи се италијанским и немачким језиком. Аутор је више научних радова и учесних више међународних конференција.

Спалајковић – дипломата и контрареволуционар
„За судбину једног државника није свеједно, да ли ће се родити четврт века раније или доцније и да ли ће живети десет година више или [...]