Жељко Симић

Проф. др Жељко Симић, филозоф, социолог, правник, теоретичар уметности, књижевни критичар и преводилац. У својим књигама, студијама и огледима бави се граничним питањима антропологије, филозофије и психологије сазнања, епистемологије, социологије знања, правне историје, психијатрије, гносеологије и метапсихолошким аспектима постмодернитета. Приређивач је неколико зборника и монографија посвећених делима најзначајнијих књижевника, ликовних уметника, музичких композитора, психолога и психијатара. Учествовао је на већем броју научних и политичких скупова који су одржани у Мадриду, Барселони, Валенсији, Билбау, Паризу, Женеви, Риму и Москви. Редовни је професор на ФПСП у Београду, и на другим факултетима у земљи и иностранству. По позиву предаје на Правном факултету Универзитета у Београду. Радови су му превођени на француски, енглески и руски језик. Члан је удружења књижевника Србије, као и других домаћих и страних асоцијација.

Сатански танго у проклетој авлији
У распону од Ириса у Берлину Милоша Црњанског до Гилијамовог Бразила, од Андрићеве Проклете авлије до волшебног Сатанског танга Беле Тара, Жељко Симић надахнуто и [...]
Медитације над Лајбницом
„… И шта ту има да се образлаже кад се напросто види. Жељко Симић се види. Он себе и даје на увид. Смотрен читалац осјети [...]
Судбина српске духовности
„Ослоњен на најдубље увиде хуманистичке мисаоне традиције, у непрестаном плодном и равноправном дијалогу са корифејним филозофима минулог, али и века у који смо недавно укорачили, [...]