Василије Драгосављевић

Друга Европа и Краљевина Југославија – ЈНП Збор (1934–1941)
Настанак и развој идеологије фашизма у Европи и Југославији