Миле Бјелајац

Миле С. Бјелајац (Београд, 1955), историчар и политиколог, научни саветник у Институту за новију историју Србије. Школован у Загребу и Београду где је стекао звање доктора историјских наука (1992). Уредник часописа Токови историје и директор Института (од 2015). У српску (југословенску) историографију унео је истраживање прошлости војно-цивилних односа. Предмет његових интересовања су контроверзе југословенске прошлости, уључујући објашњења њеног краја, грађанског ррата и међународних институција. Посвећен је критичком преиспитивању иностране литературе која се бави прошлошћу Југославије и Србије. Писац је 11 студија и монографија, међу којима две монографије о војсци Краљевине Југославије (1918–1935), Југословенско искуство са мултиетничком армијом 1918–1991; Генерали и адмирали 1918–1941; Студија о војној елити и биографски лексикон; Српска историографија и свет – Прилози из научне критике; Дипломатија и војска; Србија и Југославија 1901–1999; 1914–2014; Зашто ревиизија? Старе и нове контроверзе о узроцима Првог светског рата (2014, 1. издање). Библиографија његових радова броји скоро 700 јединица. Учесник је међународних конференција и пројеката, гостујући наставник на домаћим и страним универзитетима. За истраживања у Француској била му је додељена француска државна стипендија (1989). Одликован је Спомен-медаљом за услуге.

1914–2014: Зашто ревизија? – мењање оцена о узроцима Првог води ревизији оцена о узроцима Другог светског рата
Аутор се у делу, пре свега, бави старим и новим контроверзама о узроцима тог великог ратног сукоба. Шта је то, што је др Миле Бјелајац [...]