Милан П. Ђорђевић

Милан П. Ђорђевић, политичар, публициста (? – Бања Ковиљача, 19. VI 1923)
Припада генерацији новинара који су крајем XIX в. отпочели нову еру у српској журналистици. Сматран је за једног од најборбенијих радикалских публициста. Био је уредник
Дневног листа и сарадник и уредник Самоуправе. Написао је велики број политичких и економско-финансијских расправа.

За секретара Српског новинарског удружења изабран је 1911. Током Првог светског рата ангажован је у раду на стварању југословенске државе. Са Лазом Марковићем у
Женеви уређивао је лист
La Serbie. Крајем априла 1918. одржао је запажено предавање „О погрешкама у националној пропаганди“. Након стварања Краљевине СХС постављен је за начелника Министарства финансија. У делу Србија и Југословени за време рата 1914–18. критиковао је рад Југословенског одбора и бранио српску концепцију уједињења.

ДЕЛА: Пред решењем маћедонског питања, Београд 1903; Интерконфесионални закони у Аустрији кад се тиче православне вере, Београд 1903; О стању пореских прихода и пореске администрације, Београд 1914; О погрешкама у националној пропаганди, 1–2, Женева 1918–1919; Србија и Југословени за време рата 1914–18, Београд 1922; Te economic aspect of the Austro-German customs union, Праг 1931.

Србија и Југословени за време рата 1914–1918
Ова књига открива ону страну борбе за уједињење која је дуго времена била прикривена, о којој се мало говорило и још мање знало