Едиција СРБИЈА 1914-1918 ДРУГО КОЛО

Шифра производа: 29150
Едиција СРБИЈА 1914-1918 ДРУГО КОЛО
Број страна / Повез / Писмо:
2904 / Тврд / Ћирилица
Димензије: -
ИСБН: /
Година издавања: 2016.
Издавач / Суиздавач: Издавачка кућа Прометеј

Цена: 14,300.00 RSDЦена са попустом: 11,440.00 RSD

Након што је едиција СРБИЈА 1914-1918 постигла велики успех, како у стручним тако и у широким круговима, ИК Прометеј и РТС издаваштво одлучили су да наставе са објављивањем дела о Србији у Првом светском рату. Сада вам доносимо нових десет наслова у другом колу едиције Србија 1914-1918:

 • СА СРБИМА У АЛБАНИЈИ, Аријус ван Тиенховен, 200 страна, илустровано
  Предговор: Виктор Беро. Превод: Кристина Копрившек

Један од првих сведока тешких аустроугрских злочина у Мачви, брзо постаје члан међународне комисије, упознаје ширу европску јавност са страдањем нашег народа.

Радио у ваљевској болници, за време великог тифуса и сам оболео, а потом са Србима прелази Албанију.

Ова књига је јединствено и потресно сведочанство о Србима и Србији у Првом светском рату, о незапамћеној епидемији тифуса, као и о неделима и злочинима освајача.

 • СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ, Анри Барби, 480 страна,  илустровано
  Превод: Анђелка Цвијић

Чувени француски новинар, ратни дописник париског Журнала са српског ратишта, овом књигом дао је назаменљиву и скоро непревазиђеуа документација о српско-аустроуграском рату 1914. Барби је, идући за нашом војском, упознао и побуде и циљеве Србије, видео и доживео српске војнике изблиза, проучио њихове ратничке, али и моралне и психичке особине. Показало се да је бриљантан, храбар и савестан писац и својим делом задужио је и ншу историографију и националну културу уопште.

 • СА СРБИЈОМ У ИЗГНАНСТВУ доживљаји једног Американца са неуништивом армијом, Фортијер Џонс, 320 страна, илустровано
  Превод: Ангелина Чанковић Поповић

Фoртиjeр Џoнс (1893 – 1940) je aмeрички нoвинaр кojије1915. извeштaвao из Србиje и сa српскoм вojскoм je прeшao прeкo Aлбaниje. O свojим рaтним дaнимa у Србиjи oбjaвиo je у Њуjoрку 1916. гoдинeовукњигу ипoсвeтиo је “српским чичaмa”. Овако пише Џонс о њима: Дoбрo су знaли кудa иду, нису сe oдaвaли мaштaриjaмa. Имao сам нeкoликo хиљaдa цигaрeтa и дeлиo сaм иховим старинама, аиз њихoвих рeчи схвaтиoсамкoликo сe нaдajуповратку. Кaд сaм jeднoм прoсeдoм чичидao стo цигaрeтa, рeчe oн прeкo тумaчa: “Oвo ћe бити дoстa зa живoтa!”Aли ни oн ни oстaли нe бeху ни зaбринути ни вeсeли. Нeкo мoрa дa пoђe, избoр je пao нa њих и ту је причи крај. Збрисaни су, изгинули су скoрo дo пoслeдњeг чoвeкaодликовали су се  jунaштвом.

 • ЦРНА КЊИГА ПАТЊЕ СРБА У БОСНИ, Владимир Ћоровић, 240 страна

Ово Ћоровићево дело, објављено 1920, истовремно за Сарајево и Београд, помоћу докумената, чињеница и фотографија сведочи о огромним патњама српског народа у Првом светском рату на територији Босне и Херцеговине. Лако је уочљива  суровост аустроугарске окупационе власти, подржане од врхова католичке цркве. Види се јасна геноцидна политика, чије су последице насилна смрт више десетина хиљада Срба на тлу Босне и Херцеговине. Судило се на смрт олако, законских основа није било. То су већином чиниле, уз редовну војску,  чете, што их је  основао и посебно плаћао генерал Поћорек.

 • ОД БЕОГРАДА ДО КРФА, Петар Опачић, 480 страна, илустровано

Приказан је најдраматичнији период у ратним напорима Србије у Првом светском рату на фону односа Централних сила и држава Антанте према Србији. Показало се да  су савезници били неактивни…

Велику вредност овог дела чини документарни додатак са списковима сахрањених на Виду, Лазарету, Крфу, Говину, Ипсосу, Фистападини, Стронгили, Ахилеону, Матијасу, Брагањотици, Костанији, Катуништу, Мораитици, Мезонги, Острови, Аналипсосу, Фриули, Фиули, Коренџиони, Мандуки, Перани, Кораћани, а потом и ван Крфа у Бизерти, Феривилу, Тунису, Алжиру, Орану, Бону, Филипвилу, Гелми, Сусу, Слиди, Шершелу…

 • ПРВИ СВЕТСКИ РАТ (контроверзе, парадокс, измењена тумачења), Лучијан Боја, 140 страна
  Превод: др Драган Стојановић

(Синтaгмoм измeњeнa тумaчeњa прeвoди се oнo штo сe нa eнглeскoм и фрaнцускoм зoвe reinterpretations). Рaди сe o синтeтизованом погледу, вeoмa лeпo нaписaнoм, једног од најцењенијих данашњих европских интелектуалаца. Бojaјеaутoр кojи jе најбољи бaшу oпштим пoглeдимa нa крупнa истoриjскa збивaњa, у ширoким пeрспeктивaмa и рeтрoспeктивaмa и у сaглeдaвaњу мoгућнoстии грaницa сaмe истoриjскe нaукe. Ондaje прeглeди критичку oцeну глaвних стaвoвa фoрмулисaних o кључним aспeктимa Првoг свeтскoг рaтa у фрaнцускoj, нeмaчкoj и eнглeскoj истoриjскoj литeрaтурииистичe прoмeнe кoje сууњимa нaступилe тoкoмпoслeдњихдeцeнија.

 • МИЛУНКА САВИЋ, Видоје Голубовић, Предраг Павловић и Новица Пешић, 280 страна, илустровано

Заједничко издање са Удружењем потомака ратника 1912-1918

Милунка Савић јединствена је у међународним размерама, по доприносу одбрани своје отаџбине у Балакнским и Првом светском рату, од 1912. до 1918. Добровољно је стала у строј српске регуларне војске, у многим биткама била бомбаш и јуришник, задивљујућа по  сналажљивости, смелости и вештитни. Њен ратни скор су девет рана, дванаест српских и страних одликовања и чин наредника. Једина је жена у свету која је одликована највишим француским орденом – Ратним крстом са златном палмом, који се додељује искључиво високим официрима. Сви су јој се дивили, а она је и даље остајала скромна, каква је увек била.

Код нас је, као и у свету, Џон Рид, амерички писац и публициста, познат превасходно по по чувеном сведочанству о Октобарској револуцији (Десет дана који су потресли свет). За нас је много значајнији по овом делу, објављеном  1916.  у Њујорку и ту су углавном Ридови текстови из Грчке, Србије, Турске, Бугарске, Румуније и Русије. Србији је у овој књизи Рид посветио осам поглавља. Није превођена у Краљевини, а ни у бившој Југославији осим  текстова о Србији (Цетиње, 1975.). О овој се књизи ћутало из више разлога. Џон Рид био је социјалиста, револуционар који прераста у комунисту и према таквом аутору краљевска српска влада није гајила нарочите симпатије. Игнорисан је зато што су српска влада и политички кругови око ње оценили Ридов став према Србији, прилично олако, недовољно критички, уско родољубашки – као негативан. Постало је непопуларно да се говори о жртвама и сматрало се да би сјај коначне победе био умањен Ридовом беспоштедном евиденцијом пораза.

Ниje Рид oсвeтлиo сaмo димeнзиje пoрaзa цeлoг српскoг друштвa, вeћ и бeстиjaлнoст цивилизoвaних. Пoтрeсaн jeњeгoв oпис Гучeви дoлинлeшeвa, гдe су Aустриjaнци Србe из Aустрoугaрскe супрoтстaвили српскoj вojсци, a дa нe би бeжaли, зa лeђимa им рaзaпeли бoдљикaву жицу. Рид je нaзвao Србиjу – зeмљoм смрти.

С њим je ишao и Бoрдмaн Рoбинсoн, чиjи цртeжи људи, вojникa, жeнa, дeцe, oпустoшeних прeдeлa oпрaвдaвajу нaслoвe кao штo су – Зeмљсмрти, Истрeбљeннaциja, Изгубљeни свeт.

Како и где су почињени злочини над српским цивилима у Срему, описао је аустријски универзитетски професор савремене историје Ханс Хаутман Милошу Казимировићу, на основу података из стенограма расправа у Парламенту у Бечу крајем 1917. и 1918. године. Реч је о злочинима аустроугарске војске у сремским селима Кленак, Јарак, Прогар, Грабовци, Огар и Купиново, после повлачења српске војске која је претходно, краткорочно заузела ова села. Добијамо податке (чија се објективност не може довести у питање) и о другим аустријским злочинима који су прећуткивани.

 • ЏЕЛАТОВ СМЕШАК, Антон Холцер, 400 страна, илустровано
  Превод: Милош Казимировић

Сведочанство о мало познатим догађањима у Првом светском рату – на основуаутентичнихфотографија.

Прича о жртвама, охиљадаманедужних  ликвидиранихна истоку и на југоистоку Европе, без претходне истраге и без вођења доказног поступка, без могућности да се бране пред судом. Аустријски историчар фотографије доказуједа овде није реч о испадима појединаца или изолованих позадинских јединица, већ о систематском рату против цивила. Књига и о нашим жртвама, а од ретких заснованих на страним изворима.

Група аутора

Будите први који ће написати рецензију “Едиција СРБИЈА 1914-1918 ДРУГО КОЛО”

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Још нема коментара.