Zanimljiva gramatika

Šifra proizvoda: 24821
Zanimljiva gramatika
Broj strana / Povez / Pismo:
311 / Tvrd / Ćirilica
Dimenzije: -
ISBN: 978-86-515-0558-7
Godina izdavanja: 2010.
Izdavač / Suizdavač: Izdavačka kuća Prometej

Cena: 1.150,00 din.Cena sa popustom: 920,00 din.

Ova knjiga je zbirka neobičnih priča o jeziku, njegovoj gramatičkoj strukturi i pravopisu. Za razliku od tradicionalnih gramatika i priručnika, ovde čialac nije puki primalac (suvoparnih i dosadnih) gramatičkih pouka, nego misaono i emocionalno angažovani učesnik u uzbudljivom otkrivanju suštine jezičkih pojava. Tako se u saradnji sa čitaocem stvari isteruju na čistinu, otklanjaju zablude i pogreške, a saznavanje standardne jezičke norme dolazi na kraju kao plod zajedničkog traganja i vredna nagrada za uloženi trud. U toj orginalnosti, privlačnosti saznajnog puta osnovna je draž „Zanimljive gramatike“. Dr Milija Nikolić

 

Neposredan, lak i duhovit način kazivanja o gramatičkim i pravopisnim pitanjima, uz maksimalno angažovanog čitaoca, pored ostalog preko različitih jezičkih igara: zagonetki, pitalica, rebusa, slagalica, angrama i dr., nudi nastavnicima srpskog jezika u našim školama, inventivno polazište za obradu jezičkog gradiva na redovnim časovima, ili u radu lingvističkih sekcija, a učenicima i svim onima koji se zanimaju za jezik i jezičku pravilnost, zanimljivo štivo koje će im omogućiti da prošire i pridube svoja znanja o jeziku. Dr Sreto Tanasić

Milan Šipka

Rođen 7. oktobra 1931. u Drageljima, B. Gradiška. Filozofski fakultet (grupa za narodni jezik i književnost, s ruskim jezikom kao B predmetom), završio u Zagrebu, gde je i doktorirao s temom Jezik Petra Kočića.

Radio kao profesor sh. jezika i filozofije u Gimnaziji B. Novi (sada Novi Grad) i Učiteljskoj školi Banjaluka (1956-1961), zatim profesor Više pedagoške škole, kasnije Pedagoške akademije u Banjaluci (1966-1973), direktor Instituta za jezik i književnost u Sarajevu (1973-1984), naučni savetnik u Institutu za proučavanje nacionalnih odnosa u Sarajevu (1984-1990), redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – na Akademiji scenskih umjetnosti i Pedagoškoj akademiji (1990-2002).

Kao gostujući profesor Instituta za slavistiku Univerziteta u Klagenfurtu (u nastavnoj 1994/1995. godini) držao predavanja iz jugoslavističke sociolingvistike, a s temama iz te oblasti gostovao i na univerzitetima u Beču, Poznanju (Poljska) i Novom Sadu.

Bavi se naučnoistraživačkim, naučnopopularizatorskim, organizatorskim, uređivačkim i predavačkim aktivnostima u okviru nacionalnih naučnih disciplina: sociolingvistike, normativistike, leksikografije, leksikologije, semasiologije, frazeologije, onomastike i lingvodidaktike.

Kao direktor i naučni saradnik Instituta za jezik i književnost koncipirao i koordinirao realizaciju celokupnog istraživačkog programa Instituta u oblasti jezika, a sam vodio makroprojekte: Pravopisna problematika, Rječnik Kočićeva jezika, Školska terminologija i dr. i tako stekao bogato iskustvo u organizaciji naučnoistraživačkog rada u lingvistici.

Učesnik i organizator velikog broja domaćih i međunarodnih naučnih skupova, među kojima su u njegovoj organizaciji najznačajniji: Kompjuterska obrada lingvističkih podataka (1977), Jezik i nacionalni odnosi (1984), Lingvistika i lingvističke aktivnosti u Jugoslaviji (1985) i Jezik i kultura Roma (1986).

Objavio preko 600 naučnih i stručnih radova, među kojima i više od 25 knjiga (naučnih monografija, jezičkih savetnika, popularnonaučnih publikacija, udžbenika i priručnika). Značajnija su mu dela: knjige JEZIČKI SAVJETNIK (1975), JEZIK PETRA KOČIĆA (1987), KNJIŽEVNOJEZIČKA POLITIKA I JEZIČKA KULTURA – JEZIČKI SAVJETNIK 2 (1987), STANDARDNI JEZIK I NACIONALNI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI (1850-2000) – Dokumenti (2001) /prethodo, elektronski priređeno izdanje za Internet, pod naslovom: Standard Language in Bosnia and Herzegovina – in Standard Language Policy documents, Virtus, Praha 1998: RSS Digital Library, Publisher: Open Society Institute, Center for Publishing Development. Identifier: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001051/,   zatim KULTURA GOVORA (12005, 22006, 32008 – prošireno izdanje, 42009 ), JEZIK I POLITIKA (12006, 22009  – dopunjeno izdanje), VELIKI REČNIK STRANIH REČI I IZRAZA, u koautorstvu s I. Klajnom (12006, 22007, 32008 – poprvaljeno i dopunjeno izdanje, 42008, 52009 – inovirano i poboljšano izdanje), STRANI IZRAZI I IZREKE, takođe u koautorstvu s I. Klajnom (12007, 22008, 32009), STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 1 (2008), STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 2 (2009), PRAVOPISNI REČNIK SRPSKOG JEZIKA – SA PRAVOPISNO-GRAMATIČKIČIM SAVETNIKOM (2009), te popularnonaučna izdanja: PRIČE O REČIMA (11977, 21979, 31981, 41982, 51989, 61998, 72007, 82008, 92009), ZANIMLJIVA GRAMATIKA (11981, 21999, 32007, 42008, 52009), ZAŠTO SE KAŽE? (11998, 21998, 32007, 42008, 52009). Uz ovu seriju, uključujući i Klajnovu knjigu ISPECI PA RECI, izradio je i metodički priručnik za nastavnike POPULARNA LINGVISTIKA U ŠKOLI (12000, 22007, 32008,  42009 – prošireno izdanje). Objavljene važnije studije: METODOLOŠKA OSNOVA ZA IZRADU UDŽBENIKA NAŠEG JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – u knjizi Savremeni udžbenik i problemi rada na njemu, Stalna konferencija jugoslovenskih izdavača udžbenika, Beograd, 1970: 211-226; UPOTREBA VELIKIH I MALIH SLOVA, Radovi Odjeljenja za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, knj. V, 1978: 9-76.

Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Prilozi nastavi srpskohrvtskog jezika i književnosti (Banjaluka), Radovi Odjeljenja za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu (knjige I-VII), Posebna izdanja Instituta (četiri knjige), Monografije (jedna knjiga), biblioteka Priručnici („Školski rječnik terminoloških višestrukosti“) i dr.

Angažovan i u drugim vidovima naučnih i stručnih aktivnosti: bio je član i naučni sekretar Međuakademijskog odbora za proučavanje ortografske i ortoepske problematike (pri ANUBiH), član Onomastičkog odbora ANUBiH i Komisije SANU za proučavanje života i običaja Roma.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Zanimljiva gramatika”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Još nema komentara.