Od naših Rusa do komšijine krave

Šifra proizvoda: 29370
Od naših Rusa do komšijine krave
Broj strana / Povez / Pismo:
154 / Tvrd / Ćirilica
Dimenzije: 14 × 20 cm
ISBN: 978-86-515-1069-7
Godina izdavanja: 2016.
Izdavač / Suizdavač: Izdavačka kuća Prometej

Cena: 1.150,00 din.Cena sa popustom: 920,00 din.

Kada se slušaju naši svakodnevni razgovori, za kafanskim stolom, na cigaret-pauzi, u kupeu brzog voza ili na klupi u parku, ne može a da se ne primeti da se neke teme iznova vraćaju. U inostranstvu je sve čisto i svi rade, kod nas zime nisu kao što su bile, Amerikanci svima sole pamet, Rusi se podižu, a Kinezi će uskoro zavladati svetom. Gradovi su se poseljačili, a sela izumiru, najtalentovaniji fudbaler generacije ne uspeva da izgradi karijeru zbog sklonosti čašici, zubari i lekari kradu, a komšija koji se godinama oholio skupim kolima i putovanjima ostao je bez sredstava za život (drugim rečima: crkla mu krava).

Cilj ovog neobaveznog kibicerskog glosara jeste da se upravo ta opšta razgovorna mesta saberu na jednom mestu kako bi poslužila za dalja istraživanja…

Danko Šipka

Dr Danko Šipka (Banjaluka, 1962) je studije slavistike završio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1985). Magistraturu (1987) i doktorat iz lingvistike (1989) stekao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Drugi doktorat (iz psihologije) odbranio je na Institutu za psihologiju Poljske akademije nauka u Varšavi (1998). Završio je i magistarske studije i odbranio magistarski rad iz rusistike na Univerzitetu „Adam Mickjevič” u Poznanju, u Poljskoj (1998), gde je stekao i poljsku habilitaciju u oblasti slavistike (1999). Predsednik Republike Poljske uručio mu je titularnu (tzv. belvedersku) profesuru 2010. godine.

 

U toku doktorskog usavršavanja proveo je godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrajtov stipendista (1987/88), a dvogodišnje postdoktorsko usavršavanje obavio je na dva nemačka univerziteta: u Diseldorfu (1990/1991) i Minhenu (1991/1992) – u okviru Humboltovog programa, gdje je proveo dodatni istraživački boravak u proletnjem semestru 2011. godine.

Licencirani je ispitivač nivoa vladanja jezikom kod organizacije American Council of Teacher of Foreign Langauges za poljski (od 2005. godine) i engleski jezik (od 2009).

Glavna područja naučnog interesovanja profesora dr Danka Šipke su leksikologija i leksikografija, s izrazitim uticajem psiholingvistike i kognitivne lingvistike, zatim kontrastivno proučavanje slovenskih jezika, te posebno kompjuterska lingvistika. U ovoj poslednjoj oblasti ostvaruje živu međunarodnu saradnju: bio je konsultant Kompjuterske laboratorije Univerziteta Države Nju Meksiko, Univerziteta Ilinoisa (SAD), firmi Microsoft, Inxight, Glyph, Multilingual Solutions, Comprehensive Language Center  (SAD), konsultant i glavni leksikolog londonske firme Translation Experts, a od juna 1998. godine radi i za firmu Multilingual Research and Management – u Vašingtonu (SAD). Koautor je sistema za automatsko prevođenje NeuroTran.

Karijeru univerzitetskog nastavnika Danko Šipka je počeo kao asistent i docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1985-1990), prošao zvanje vanrednog profesora (Poznanj, Varšava, Arizona) i iskustvo gostujućeg profesora (Varšava, Poznanj) do izbora za redovnog profesora slavistike na Državnom univerzitetu Arizone 2005. godine i tamošnju poziciju direktora za nastavu i razvoj Instituta strateški važnih jezika. Više puta je dobijao univerzitetske nagrade za visok nivo predavačkog rada.

Dr Danko Šipka je autor više od 150 naučnih i stručnih radova na srpskom, engleskom, nemačkom i poljskom jeziku. Objavio je dvadeset četiri knjige, od kojih nabrajamo samo neke:

1. Leksička homonimija na primjeru savremenog srpskohrvatskog standardnog jezika, Institut za jezik Sarajevo, 1990.

2. Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Matica srpska, Novi Sad, 1998, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje: 2006).

3. Opscene reči u srpskom jeziku, CPL Beograd – Prometej Novi Sad, 1999.

4. Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima/Slownik serbsko-polskich homonimów i paronimów (s grupom saradnika), Wydawnictwo naukowe UAM, Poznan (Polska), 1999.

5. A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries: Srebian, Croatian, and Bosnian Muslim, Dunwoody Press, Springfield (USA), 2000.

6. SerboCroatian-English Colloquial Dictionary An Exercise in Cross- cultural Cognitive Linguistics, Dunwoody Press, Springfield (USA), 2000.

7. Dictionary of Serbian, Croatian and Bosnian New Words, Dunwoody Press Springfield (USA), 2002.

8. Obratni enigmatski glosar, I dio: Osnovni oblici, Alma, Beograd, 2002.

9. Glosar tvorbenih formanata, Alma, Beograd, 2003, 1-281, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje: 2005), 1-262.

10. Osnovimorfologije, Alma, Beograd, 2005, 1-390.

11. A Comparative Reference Grammar of Bosnian/Croatian/Serbian, Springfield: Dunwoody Press, 2007, 1-740.

12. A Dictionary of BCS-English False Cognates, Springfield: Dunwoody Press, 2008, 1-150.

13. Rečnik opscenih reči, Prometej – Kornet, 2011, 1-247.

U svojstvu konsultanta ili recenzenta, dr Šipka je učestvovao u preko deset leksikografskih ili leksikoloških publikacija.

Bavi se i prevodilačkim radom u domenu lingvistike. Publikovano mu je više prevoda s engleskog i poljskog, od kojih posebnu vrednost ima prevod knjige Priručnik leksikografije (Sarajevo, 1991) poznatog američkog lingviste Ladislava Zguste.

Licenciran je kao sudski tumač u Federalnom imigracijskom sudu SAD i Vrhovnom sudu države Arizona.

U više navrata organizovao je nastavu za državne službe SAD. Već nekoliko godina evaluator je jezičkih programa u vladinim i nevladinim organizacijama SAD za organizaciju American Council on Education.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Od naših Rusa do komšijine krave”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Još nema komentara.