Prodavnica

Sujete nove, sukobi stari
„Sevanje“ obuhvata različite književne i novinarske žanrove i sociološke discipline kojima autor dopunjava prećutani prostor koji ostaje iza dnevnih vesti. Autor je arheolog istine. To [...]
Srednja vrata
„Kao i u svojoj prvoj knjizi Ključ od kapije, i u ovoj pripovednoj kaži Milene Šurjanović esencijalna je dominanta detinjastva s prtljagom sećanja i nasleđenog [...]
Izreke za svaki dan
U ovoj knjizi sakupljene su i tematski raspoređene izreke, poslovice, citati i mudre misli. Bez obzira što je malog obima (450 izreka), ova knjižica je [...]
DO MODRIH DUBINA
Cena:
650,00 din. 520,00 din.
Dodaj u korpu
Knjiga pesama i CD pod nazivom „Do modrih dubina” kolekcija je poezije i stihova za pevanje, nastalih u periodu od 2000. do 2013. godine. Knjiga [...]
Mostovi Novog Sada
„Prva bomba u agresiji NATO-a na Jugoslaviju pala je na Novi Sad. Zabrinula nas je i zbližila. Potom, prvi most srušen je u Novom Sadu [...]
IME I PREZIME: NOVI SAD
Cena:
5.800,00 din. 4.640,00 din.
Dodaj u korpu
Najbolja monografija o NC Najpotpunija knjiga o Novom Sadu IME I PREZIME: NOVI SAD Grupa autora Najveći format: 25 h 35 cm, najkvalitetnija hartija, tvrd [...]
VINOGRADARSTVO: vinova loza, ta božanska biljka
Vinova loza, ta božanska biljka Ovo delo je priređeno za vas, zato je potrebno da se potpuno opustite, usredsredite i čitate ga sa uživanjem, kao [...]
Vojvodina 1848
Zbornik radova
Tambura
Cena:
800,00 din. 640,00 din.
Pročitajte još
Definicija oblika, dimenzije i tehnologija izrade tambura vojvođanskog sistema Konačno izdanje koje popunjava prazna polja u literaturi o tamburi, vojvođanskom „brendu“! Knjiga jedinstvene sadržine i [...]
The Banovina
Zanimljivo je pomenuti da je Brasovan najpre 1930. neuspešno učestvovao na jugoslovenskom konkursu za projekt novog banovinskog upravnog središta u Novom Sadu, gde su nagrađeni [...]
Francusko prosvetiteljstvo
U državama zapadne Evrope u 18. veku sve brojniji i uticajniji građanski stalež postaje nezadovoljan vladajućom politikom i položajem u društvu u celini. Tako nastaje [...]
Fuzije i akvizicije
Cena:
1.400,00 din. 1.120,00 din.
Dodaj u korpu
Galop gospodina Aresa
Kompozicija ovog romana omogućila je autoru da dekomponuje prepoznatljivu stvarnost i da komponuje jednu drugačiju, burlesknu, koja je sa onom prepoznatljivom paralelna. U romanu je [...]